Văn bản, hướng dẫn
DANH SÁCH CÁN BỘ HỖ TRỢ
Hotline: 0238.8988.989
I. Hỗ trợ tư vấn và đăng ký hồ sơ
Họ và tên Điện thoại Zalo
Phạm Thị Phương Thảo 0962 554 702 0962 554 702
Dương Trung Nguyện 0916 177 337 0916 177 337
II. Hỗ trợ nộp lệ phí
Họ và tên Điện thoại
Ngân hàng BIDV
Nguyễn Hồ Thụy Vy 0982 271 297
Phan Thành Long 0947 373 737
Dương Quang Thái 0968 576 166
Trần Thị Thu Hồng 0978 095 914
Trường Đại học Vinh
Nguyễn Bắc Giang 0943 510 537